A Könyvbarátok Köre

Az EPMSZ kiadói tevékenysége a Könyvbarátok Körére épül. A kör tagjai mindegyik kiadványunkat kb. 33%-os kedvezménnyel kapják meg. Az átvételi kötelezettség vállalásával teszik lehetővé, hogy könyveinket eljuttassuk - ajándékként, vagy igen kedvező áron, könyvtárakhoz, tanintézetekhez és kivált a határon túli magyar kisebbség intézményeihez.

 

Belépés

 

A Könyvbarátok Köréhez csatlakozni az aláírt belépési nyilatkozatnak az alábbi  címre történő megküldésével lehet. Évente rendszerint egy, legfeljebb két könyv kiadását, illetve terjesztését tervezzük. A könyvek árát a magyarországi előállítási költséggel összhangban állapítjuk meg. Kiadványainkat a könyvbarátok önköltségi áron kapják. A belépők elfogadják a jelen tájékoztatóban közölt könyvkiadói tervet; vállalják a belépés évétől kezdve évente legalább egy, általunk kiadott vagy javasolt könyv átvételét. Tagjaink korábbi kiadványainkhoz is kedvezményesen juthatnak hozzá.

 

Postázás és fizetés

 

A Könyvbarátok Köre tagjainak címére évente egy, legfeljebb két újonnan megjelenő könyvből egy-egy példányt postázunk. A könyvek árát kérjük a kötethez mellékelt befizetőlappal, vagy csekkel átutalni. A könyvbarátok részére több példány megrendelése esetén is 33%-os kedvezményt biztosítunk.

 

Kilépés

 

A belépési nyilatkozat aláírásával vállalt kötelezettség egy évre szól. A tagság érvényessége felmondás nélkül évenként meghosszabbodik. Kilépni írásban, három hónapos határidővel lehet.Belépési nyilatkozat

Csatlakozom az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Basel-Budapest) Könyvbarátainak Köréhez. A Tájékoztatóban közölt kiadói tervet ismerem.

Az EPMSz azon kiadványaiból, amelyek a folyó évtől jelennek meg, egy példányt kb. 33%-os kedvezménnyel átveszek, ellenértékét a megadott bankszámlára átutalom. Átvételi kötelezettségem legfeljebb évi 2 könyvre terjed ki. A korábban megjelent kiadványokból is kívánok venni ..... példányt kedvezményes áron az alábbi megrendelés szerint:

 

Név:  ..................................................................................................

Pontos lakcím: . .................................................................................

  .........................................................................................................

Telefon:  ............................................................................................

Fax:  ..................................................................................................

e-Mail:  ..............................................................................................

 

..........................................................................................................

Kelt:  Dátum:

.............................................

Aláírás 

 

Az EPMSz megjelent kiadványaiból megrendelem:

 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................


epmsz honlap - epmsz

net seo