Megjelent kiadványok

Az EPMSZ 1977 óta kereken hatvan könyvet és füzetet adott ki. Kiadványaink egy része elfogyott. Fontosabb könyveink közül az alábbiak még kaphatók:

Kerényi Károly és a humanizmus
A SMIKK és az EPMSZ kiadása (1977)

Cs. Szabó László
Két tükör közt (1977)

Peéry Rezső
Malomkövek között (1977)

Domahidy András
Árnyak és asszonyok (1979)

Sütő András
Stern auf dem Scheiterhaufen (Csillag a máglyán).
Fordította Szépfalusiné Wanner Márta (1979)

Janics Kálmán
A hontalanság évei. A szlovákiai magyar kisebbség sorsa, 1945-1948.
Illyés Gyula előszavával (1980)

Ember és Város
Az urbanizáció mai kérdései. Pátkai Ervin szobrairól készitett felvételekkel (1980)

Szépfalusi István
Lássátok, halljátok egymást. Mai magyarok Ausztriában (1980)

Nyugati magyar költők antológiája
Szerk. Kemenes Géfin László (1980)

Lehoczky Gergely
Káprázat és ábránd. Elbeszélések (1981)

Ordass Lajos
Válogatott írások. Szerk. Szépfalusi István (1982)
Önéletrajzi írások I-II. Szerk. Szépfalusi István (1985-87)

Cs. Szabó László
Hűlőárnyékban (1982)

Nyugati magyar széppróza antológiája
Szerk. Ferdinandy György (1982)

Bibó lstván
Összegyűjtött munkái.
Szerk. Kemény István, Sárközi Mátyás és Tóth János (4 kötet, 1981-84)

Szabó Zoltán
Ősök és társak.
Szerk. Czigány Lóránt (1984)

Hamvas Béla
Az öt géniusz.
Szerk. Balla Bálint és Molnár József (1985).
A Püski Kiadóval közös 2. kiadás (1996)

Domahidy Miklós
Az osztrák vádlott. Regény (1985)
Könyörtelen évek. Három regény (1988)
Patkolni kell a Bársonyt. Drámák (1991)

Harmat Pál
Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis (1986)

Nyugati magyar esszéírók antológiája
Szerk. Borbándi Gyula (1986)

Tamási Áron
Szülőföldem.
Új kiadás, Szöllősy Árpád előszavával (1986)

Szabó Zoltán
Terepfelverés.
Szerk. Czigány Lóránt (1986)

Nyugati magyar tanulmányírók antológiája
Szerk. Borbándi Gyula (1987)

Mikó lmre
Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története, 1918-1940 (1987)

Ravasz László
Válogatott írások 1945-1968.
Szerk. Bárczay Gyula és Szabó Julianna (1988)

Lakatos Demeter
Csángú strófák. Versek.
Válogatta: K. Lengyel Zsolt, Szabó T. Ádám, Szász Judit Anna (1988)

Kovács Andor
Forradalom Somogyban.
A Bessenyei György Kör és az EPMSZ kiadása (1988)

Ilyen volt Haynal lmre
Szerk. Domahidy Miklós (1989)

Bibó emlékkönyv I-II
Hetvenhat szerző tiszteleg Bibó lstván előtt. Réz Pál előszavával.
A Századvég és az EPMSZ kiadása (1991)

Pap László
Tíz év és ami utána következett. A református egyház története 1945-l963.
Szerk. Bárczay Gyula (1992)

Vályi Nagy Ervin
Minden idők peremén. Válogatott írások.
Szerk. Vályi-Nagy Ágnes (1993)

Az Evangélium: Közös szolgálatunk ma
5. Magyar ökumenikus találkozó, Gyula 1995.
Szerk. Balla Bálint és Békés Gellért.
A Katolikus Szemlével közös kiadás (1995)

Bonkáló Sándor
A rutének (ruszinok).
Az 1940-ben megjelent alapvető mű korszerűsített újkiadása.
Szerk. és az utószót írta Salga Attila (1996)

Borbándi Gyula
Emigráció és Magyarország - Nyugati magyarok a változások éveiben, 1985-l995 (1996)
- A magyar emigráció életrajza 1945-1985 c. könyv folytatása

Bibó nyugatról - éltében, holtában
Külhoni magyarok írásai Bibó Istvánról,
Kende Péter válogatásában (1997)

Balla D. Károly
Élted volt regénye.
- Kárpátaljai író ad hírt egy kis magyar világ életéről európai kitekintésű formai kísérlet keretében (1998)

Vajta Vilmos
Amíg időnk van.
- Válogatás a nagy tekintélyű evangélikus teológus 1961 és 1994 között magyarul megírt, de
külföldön megjelent és Magyarországon eddig nagyrészt ismeretlen írásaiból.
Szerk. ifj. Fabiny Tibor (1998)

Éger György
Megálmodott Magyarország.
Beszélgetés nyugati magyarokkal.
- 1995-ben jelent meg Budapesten Éger György tíz interjút tartalmazó kötete Pomogáts Béla bevezetőjével.
A jelen kötet további neves nyugati személyiségeket szólaltat meg (1999)

Molnár József
Misztótfalusi Kis Miklós.
A szerző, a rangos nyugati magyar folyóiratnak, az Új Látóhatárnak évtízedeken át volt kiadója, a téma avatott ismerője. Átfogó, összegezőművet írt a magyar egyetemes művelődés, különösen a protestantizmus kiemelkedő személyiségéről.
Mísztótfalusi életútja szimbolikus jelentőségű minden kor külföldre sodródott magyarja számára: a magyar kultúrát, könyvkiadást és nyelvet szolgálni, és emiatt vállalni az idegenben való életet is.
Szerk. Monok István.
A Balassi Kiadóval közös kiadás (2000)

Elfogyott kiadványok

Konrád György - Szelényi lván
Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (1978)

Tóth János
Az emberi méltóság forradalma (1978)

Hanák Tibor
Az elmaradt reneszánsz (1979)
Az elfelejtett reneszánsz (1981)

Borbándi Gyula
A magyar emigráció életrajza, 1945-l985 (1985)

Harminc év, 1956-1986
Szerk. Balla Bálint, Bárczay Gyula, Kovács Andor, Steinmann Judith, Szöllősy Árpád (1986)

Bíró Sándor
Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok, 1867-1940 (1989)

Sztálinizmus és desztalinizáció Magyarországon.
Szerk. Balla Bálint és Kende Péter (1990)

epmsz honlap - epmsz

net seo