Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSz)

Gyors info sietős embereknek, avagy

... ha engem kérdeznének ...


•   Mi fán terem röviden?

Olyan szervezet, amely a nyugateurópai magyar értelmiséget fogja össze országhatároktól függetlenül. Hatósugara Erdélytől Amerikáig ér. Éves konferenciáival és könyvkiadásával az elmúlt 33 évben jelentős a rangot vívott ki magának kül- és belföldön.

•   Mi a célja?

Bemutatni és megtartani azokat az értékeket, amelyek a Kárpátmedencén kívül és belül keletkeztek, de ott nem jutottak szóhoz. Publikálni olyan műveket, amelyek politikai vagy egyéb okokból a Kárpátmedencében nem találhattak/találnak kiadóra. Éves konferenciáin-kon fórumot teremteni értékes gondolatoknak. Ezek közös és demokratikus megvitatása megengedvén, hogy másoknak esetleg eltérő a véleménye. Elősegíteni a kapcsolatokat a nyugati, magyarországi és az utódállamok magyar értelmiségével.

•    Kik csinálják?

Megszállott őrültek, akiknek vallási hovatartozása, kora, neme, földrajzi és gazdasági helyzete, foglalkozása állampolgársága, politikai véleménye különböző. Egész évben nem-igen látják egymást, munkájukat senki nem irányítja, de nem is ellenőrzik őket. Hiba esetén anyagi ösztönzés nem vonható meg tőlük, mert nincs. Így nem is tudtak félretenni jobb napokra abból, amit a saját zsebükből maguk vittek be a szervezetbe, ezért nyugdíjba sem mehetnek.

•   Hát így hogy lehet dolgozni?

Csak így lehet. Kreatívan. Az egész értéket teremtő önkéntes lelkesedést a klasszikus demokrácia működteti. Nincs alá-fölérendeltség, vannak reszortok és mindenki egyenjogú. Alapszabály, hogy lényeges kérdésekben többségi határozat a döntő, amelyet a kisebbség elfogad. Alapvetően ellentétes nézetek esetén sem szabad elhagyni a terepet konszenzus nélkül. Ja, és mégegy: az egész rendszer vízfej és fizetett adminisztráció nélkül működik. Módszerünket legszívesebben szabadalmaztatnám, mert bizonyítottan eredményes.

•    Mire lehetünk büszkék?

Arra, hogy 13 évvel a rendszerváltás után még mindig vagyunk. A korábbi politikai pikantéria eltűnt, ma már bárhol bármiről lehet előadni, könyvet kiadni. Ezért a célok azóta valamelyest átrendeződtek, mégis változatlanul akkora az érdeklődés konferenciáink iránt, hogy helyhiány miatt kell lemondanunk jelentkezőket.

•   Mi ennek a titka?

Soha nem foglalkoztunk napi politikával. Nem üzentünk be kintről sehová. Nem engedtünk külső nyomásnak, befolyásnak. A rendszerváltás után sem pályáztunk politikai babérokra. Nem vagyunk semmilyen politikai szekértábornak, szervezetnek tagja. Anyagilag függetlenek vagyunk. Szerény anyagi lehetőségeinkkel a nyitottság iránt fogékonyakat segítjük. A dolog, a tartalom iránti őszinte érdeklődés hatja át szellemiségünket. Törekszünk a kiegyensúlyozottságra, szélsőségektől tartózkodunk. Rendezvényeinken igyekszünk az adott témát több oldalról, több szempontból megvilágítani, ezért előadóinkat vallási, politikai, nemzeti hovatartozástól függetlenül, vagy éppen annak ellenére kérjük föl. Egyhez viszont feltétlenül ragaszkodunk: szinvonalat nyújtunk.

•    Mit tudtunk elérni?

Nálunk működik az ökuméne. Tudunk kerekaksztalt szervezni katolikus, református és zsidó, ill. MSZP, MDF, FIDESZ és SZDSZ részvétellel úgy, hogy a vita konstruktív és senki nem borítja a másikra az asztalt. Előadóink honorárium nélkül lépnek fel, mert megtiszteltetésnek érzik a felkérést.

•    Mit nem tudtunk elérni?

Sajnálattal konstatáljuk, hogy demokratikusan működő protestáns szellemiségünkre csak a konferenciák erejéig van igény, ezt mindezidáig nem sikerült meghonosítani az utódállamok közéletében. Ezért - más társszervezetekkel ellentétben - mi nem költöztünk haza Magyarországra és én ennek nem is látom a közöljövőben reális esélyét, szükségét.

•    Mik a gondjaink?

Az utánpótlás. Második '56 hála istennek nem lévén ez gond. Az alapító atyák már nyugdíjas korban vannak, és gyerekeikben nem mutatkozik érdeklődés és ambíció a folytatásra. Van ugyan nyugaton egy újabb fiatal réteg, aki nem politikai menekültként került ide, hanem házastársként, munkavállalóként és aki potenciális vevője lehetne az EPMSz szellemi termékeinek. Ezt a réteget azonban nehéz megszólítani, mert nem keresi a kapcsolatot az emigráns szervezetekkel, egyházi gyülekezetekkel, így eddig mi nem tudtuk elérni. Remélem, hogy a modern kommunikációs eszközök használata ebben segítségünkre lesz. Ezt a célt szolgálja megújhodott honlapunk is.

•    Ha bíztatni akarnálak, mit mondhatnék, miért gyere közénk?

A szellemiség miatt. Mindegy, hogy miről szól a konferencia, mindig szinvonalas. Garantáltan jól fogod magad érezni. Akkor is, ha nem vagy szakembere a témának. Amikor először vettem részt, megfogott a szívélyes társaság, a szinvonal és a gondolkodásmód, amelyet sokéves nyugateurópai életem mindennapjaiban gyakran hiányoltam. Meghatódtam a személyes érdeklődéstől és szeretettől, amelyet a résztvevők részéről egymás között és magam iránt tapasztaltam. Ha egész évben nem is látjuk egymást, legtöbbjükkel ott tudom folytatni a mondatot, ahol tavaly abbahagytuk. Itt tudok lelkileg feltöltődni a következő 360 napra. Tartalmas barátságokat köszönhetek az EPMSz-nek. (Egyesek a házastársukat is neki köszönhetik, bár ez sose volt főcél.) Élvezem azt a demokratikus szellemet, amelyben dolgozunk.

2002. június

Pompéry Judit, Berlin

epmsz honlap - epmsz