Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ)

1969-ben alakult meg és 1972 óta svájci egyesületként működik, székhelye Bázel. 1996 februárjában Budapesten létrejött magyarországi testvérszervezete, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, amelyet a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vett. 2000 januárjában Marosvásárhelyen megalakult az EPMSZ Erdélyi Köre.


Függetlenség

Az EPMSZ az első években a Svájci Protestáns Egyházak Szövetségének támogatását élvezte, működésében azonban kezdettől fogva mind egyházi szervezetektől, mind politikai pártoktól vagy más csoportosulástól független.

Cél

Találkozók

Évente április vagy május havában váltakozó helyen Akadémiai Napokat rendezünk. A konferencia témáját neves szakemberek előadásai, viták és kerekasztal-beszélgetések dolgozzák fel. Marad idő és alkalom barátságok kötésére és elmélyítésére is. A hét rendezvényeit ökumenikus istentisztelet, áhítatok, kulturális műsor, irodalmi est, filmbemutatók és hangverseny egészítik ki.

Katolikus és evangéliumi testvérszervezeteinkkel együtt időközönként ökumenikus konferenciákat is rendezünk. Alkalmilag hétvégi találkozóra, előadóestre vagy a budapesti Protestáns Fórummal közös rendezvényre is sor kerül.

Könyvkiadás

1977 óta rendszeresen adunk ki könyveket. A kiadói tevékenység és a könyvterjesztés előmozdítása céljából a nagymúltú Erdélyi Szépmíves Céh példájára létrehoztuk az EPMSZ Könyvbarátok Körét.

epmsz honlap - epmsz