Kuti József levele

 

 

I. Apropos

 

 

európai protestáns magyar szabadegyetem
evangelische akademie für ungarn in europa
protestant academy for hungarians in europe
académie évangélique
hongroise en europe

 

 

Akadémiai Napok 

 2002. május 6 – 11

Anyanyelvünk

Nyelvében él a nemzet?

 

 

Részlet a műsorfüzetből:

 

MÁJUS 7, KEDD

21.30  Fiatalok estje

Rendezi Kuti József ref. lelkész, Szomód

 

 

 

II. Előzmény

 

Kuti József, a fiatal és angazsált szomódi lelkész, hirtelen közbejött kötelezettségei miatt (építkezés a parókián, ill. konfirmálás) levélben lemondta részvételét. Ezt tette a konferencia résztvevőinek különböző célcsoportjai felé a következő három változatban.

 

 

III. Követekezmény = stílusgyakorlatok

 

 

A.)

 

Kedves Testvérek!

 

(...)

 A mi kegyelmes Mennyei Atyánk sokszor váratlan nehézségekkel és próbatételekkel mutatja meg az Ő gondviselő szeretetét a mi éltünkben. Sokszor éppen azt veszi ki a kezünkből, ami a legáldottabbnak és leginkább Tőle jövőnek tűnik földi szemeink előtt. Máskor valóságos büntetésként éljük meg mi, gyarló emberek az Ő szent akaratát. De el ne feledjük, drága testvéreim azt a csodálatos éneket, hogy „Azt bünteti, kit szeret!” Mert miképpen az apostol is Isten útmutatásaként fogadta el megakadályoztatását az elmenetelben, azonképpen mi is vegyük az Ő szent és bizonyára nekünk üdvös akaratának, tanításának és útmutatásának, ha a mi életünkben az Ő gátakat emelő, de bizonyára másutt új utakat, lehetőségeket és szolgálatokat megnyitó végzésével találkozunk!

 (...)


B.)

 

BALLADA

 

Amelyben a szomódi pap azon kesereg,

hogy barátait s pártfogóit ez évben sem láthatja

 

Ad notam François Villon

 

 

Itt a május, készülj testvér!

Erdőbényén kinn a cégér:

„Vivat Academia!”

Érdemes hát élni ma.

Vár sok barát, egész lista:

Márta, Pali, Bálint, Pista.

De jaj, a munka s idő kénye:

Messze vagyon Erdőbénye!

 

Szomódon most kőfal épül,

Templom, parókia szépül.

De ha gazda jár országot,

Szeme nem hizlal jószágot.

S hogyha könnyelmű és hanyag,

Elvész a falból az anyag.

Strázsálás most fő erénye.

De messze vagy, Erdőbénye!

 

Ünnepek, ím reánk törtök!

Itt van áldozócsütörtök,

S itt a konfirmáció:

Nevezetes stáció.

Nagy küzdelem ez a nap!

Halványodik lám a pap,

S így piheg már a szegénye:

Hol is vagy te, Erdőbénye?

 

Ajánlás

 

Herceg! Ki itt bocsánatért esd,

Hű szolgádat meg ne vesd!

Hadd vidítsa remény fénye:

Lesz még szőlő s „Erdőbénye”

 

 

C.)

 

 

Skaccok!

 

 

Tök gáz a hetem. Nem tudok ott lenni, pedig biztosan tök király lesz. De tudjátok, mi van: szoli-hegyek, vizsga, meg meló. A kőfal. Már egy hónapja ezen parázok.

 

Bocs mindenkinek!

 

Cső!

 

Joe

 

 

epmsz honlap - epmsz

net seo